Home O nama Nastava Kursevi Nivoi Kontakt
kurs nivo

Skupština Saveta Evrope (Council of Europe) usvojila je 2001. godine Zajednički evropski portfolio (The Common European Framework, skraćeno – CEFR), kojim se nastava stranih jezika na teritoriji EU standardizuje po sledećim nivoima:

A Basic User – POČETNI NIVO

A1 Breakthrough – početni 1
A2 Waystage – početni 2

B Independent User – SREDNJI NIVO

B1 Threshold – srednji 1
B2 Vantage – srednji 2

C Proficient User – NAPREDNI (viši) NIVO

C1 Effective Operational Proficiency – viši 1
C2 Mastery – viši 2

Podelu na ove nivoe pronaćićete i u ITAKI.

Šta ću naučiti na datom nivou?

Ukoliko želite da svoje postojeće znanje uporedite sa evropskim standardima, ili da saznate šta ćete sve moći da uradite po završetku datog nivoa, molimo pogledajte tabelu. 
CEFR nivoi
Listening/Speaking
(Razumevanje i govor)
Reading (Čitanje)
Writing (Pisanje)
A1
Polaznik razume osnovne instrukcije. U stanju je da se predstavi, da da osnovne informacije o sebi i da traži osnovne informacije od sagovornika.
Polaznik razume kratke pisane poruke svedene sadržine, čita jednostavne instrukcije i informacije (na pr. info na plakatima, oglasnim tablama)
Polaznik je u stanju da popuni jednostavne formulare. U pismenoj formi daje osnovne podatke o sebi i svojoj porodici, poslu i sl.
A2
Polaznik samostalno izražava mišljenje u razgovorima na poznate teme (na pr. o sopstvenoj porodici, okolini, poslu)
Polaznik sa razumevanjem čita kraće tesktove na poznate teme, znake na ulici, i etikete na proizvodima.
Polaznik je u stanju da napiše kratko pismo, razglednicu ili e-mail lične sadržine. Polaznik piše kratke beleške o onome što je čuo i video.
B1
Polaznik je u stanju da izrazi mišljenje o svakodnevnim temama, može da primi i da savet. Razumeva obaveštenja i jasno izgovorene informacije (na pr. uputstva, jednostavne opise, naređenja)
Polaznik razume rutinska pismena objašnjenja i kratke tekstove koji opisuju svakodnevnicu, osećanja, lična iskustva.
Polaznik piše pisma, poruke i beleške na poznate teme. U stanju je da pismeno opiše određeno iskustvo ili utisak.
B2
Polaznik je spreman da prati kraće kontinuirano izlaganje na poznatu temu. Prati osnovni tok radnje filma ili TV emisije na standardnom jeziku. U stanju je da učestvuje u razgovoru na širi diapazon svakodnevnih i/ili profesionalnih tema.
Polaznik razume detaljna pisana uputsva i instrukcije. Čita savremenu prozu na standardnom jeziku. Snalazi se u dužem tekstu i u stanju je da pronađe za sebe relevantne informacije u novinama, magazinima i na internertu.
Polaznik je u stanju da napiše kompleksno pismo i beleži informacije iz izlaganja drugih ljudi.
C1
Polaznik aktivno učestvuje u sastancima i semninarima u svojoj profesiji. U stanju je da vodi opušteni razgovor na mnoštvo tema, i da tečno učestvuje u raspravi. Prati TV program i film bez napora.
Polaznik čita stručnu literaturu, može da razume prepisku na nestandardizovanom jeziku (dijalekt, sleng). Bez napora prati pisane medije. Polaznik prepoznaje razlike u stilu.
Polaznik vodi poslovnu korespondenciju, sastavlja izveštaje, hvata detaljne beleške na sastancima i piše eseje na raznovrsne teme.
C2

Polaznik je u stanju da govori o kompleksnim i osetljivim temama, bez prethodne pripreme. Polaznik može da parafrazira rečeno i da svesno bira prikladan stil izražavanja. Upotrebljava kolokvijalizme i idiomatske izraze.

Polaznik razume dokumenta, bilo koju vrstu prepiske i izveštaja, bez poteškoća čita kompleksne tekstove (na pr. usko stručni tekstovi).
Polaznik piše izveštaje i pisma na ma koju temu, u stanju je da vodi precizne beleške na sastancima i seminarima. Polaznik svesno bira prikladan stil pisanog izraza i varira ga shodno potrebi.
 
ITAKA d.o.o.
Dunavski kej 15, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 62 89 50 866
E-mail: bojanabastadamjanovic@gmail.com

© 2010 ITAKA. All rights reserved.